Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Stránka